office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Tri destinacije u Srbiji koje turisti najviše vole

Broj dolazaka turista u novembru ove godine veći je nego u istom mjesecu 2020. za 86,4 odsto, a broj noćenja u istom periodu veći je za 51,9 procenata, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Navodi se da je broj noćenja domaćih turista povećan za 29,3 odsto a stranih za 114,2 procenta.

Prema podacima RZS-a, tokom novembra 2021. registrovano je ukupno 183.062 turista, od čega je 113.019 domaćih i 70.043 inostranih.

Ostvareno je ukupno 524.506 noćenja, a od tog broja većinu čine domaći turisti koji su imali 327.383 noćenja dok su strani turisti imali 197.123 noćenja.

Najposjećeniji je i dalje Beograd sa 56.915 turista, zahvaljujući pijre svega posjetama stranaca kojih je glavnom gradu Srbije bilo 43.559, na drugom mjestu je Zlatibor koji je posjetilo 14.726 turista a na trećem Vrnjačka Banja sa posjetom od 13.663 turista.

Podaci o broju noćenja pokazuju da je ih najviše bilo u Beogradu, ukupno 148.304, dok je na drugom mjestu Vrnjačka Banja sa 45.302 noćenja, pa Zlatibor na kome je ostvareno 42.819 noćenja.

Izvor:Tanjug

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.