office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Ukida se plaćanje putničke takse sa sarajevskog aerodroma, očekuje se više putnika i destinacija

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unapređenje avioprometa u Federaciji BiH.

Kako je obrazloženo, Predstavnički dom Parlamenta FBiH je zaključkom od 8. marta 2021. godine zadužio Vladu Federacije BiH da u Odluci o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unapređenje avionskog saobraćaja u Federaciji BiH briše odredbu na osnovu koje je svaki odlazeći putnik dužan platiti naknadu od 20 KM, kao jednu od mjera poticanja rasta broja putnika.

Ova naknada je uvedena 2005. godine radi razvoja civilnog zrakoplovstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i nažalost sve ove godine bila je glavna kočnica daljnjeg razvoja zračnog prometa u našoj zemlji, a primjenjivala se samo na aviokompanije koje posluju na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

“Vjerujemo da će ova vijest obradovati naše putnike i da će ovaj potez znatno utjecati na dolazak novih aviokompanija, kao i proširenje mreže destinacija iz Sarajeva ka ostatku svijeta”, poručuju iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo. (Klix)

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.