office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Ulica Carrer Montcada

Jedna od najlepših ulica u Barseloni, koja vodi porijeklo iz 12. vijeka, kada je tadašnja vlast odlučila da spoji distrikt zonu sa priobalnom zonom grada. U periodu između 14. i 18. vijeka, Carrer Montacada je bila rezidencija aristokraije i duž nje su podignuta arhitektonska zdanja.

Rezultat toga je današnja ulica koja podsjeća na živi spomenik vijekovnog života ljudi i njihove ostavštine i šarma kakav ne posjeduju ostale ulice Barselone.


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od vaše lokacije do ulice ”Carrer Montcada”, pogledajte na MAPI

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.