office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Velja vrata

“Poznato je da su bedemi u okviru kojih i spadaju vrata otvori kroz koja se ulazilo u Stari grad, dio kulturnog dobra koje je zaštićeno zakonom. Glavna vrata ili velja su se u srednjem vijeku zvala “Porta di terra ferma”. To su vrata koja vode od strane kopna gdje je bila mala stražarnica iznad vrata iz koje se sa velikom pažnjom pazilo ko sve može ući u Stari grad“.

Značajno je da se iznad glanih vrata nalazi grb Stare Budve koji obilježava Mletački period.

“Značaj ovih vrata je što sa unutrašnje strane postoji niša gdje se nekad nalazila ikona sa predstavom Bogorodice pored koje se svaku noć palilo kandilo, jer je kako je bilo poznato Bogorodica bila zaštitnica Budve”.

Grbovi iznad glavnih gradskih vrata

Iznad glavnog, zapadnog, ulaza u Stari grad vidljivi su primjeri kamene plastike koja pretežno potiče iz srednjeg vijeka. Sa tri osmokrake zvijezdice i predstavom krilatog lava, simbolom Mletačke republike, predstavljaju autentični grb srednjovjekovnog grada Budve.

Glavna gradska vrata Porta di terra ferma

Glavna gradska vrata nalaze se na zapadnoj strani grada. Iznad njih je vojna osmatračnica, iz koje je čuvana bezbjednost grada, koja nije smjela biti poremećena sa strane. Porta di terra ferma ili Velja vrata vode ka glavnoj ulici, ka gradskom trgu sa crkvama i ka Citadeli.

Mozaička ikona sa unutrašnje strane glavnih gradskih vrata

Mozaička ikona sa unutrašnje strane glavnih gradskih vrata podsjećanje je na ikonu Bogorodica sa Hristom koja se vjekovima nalazila u niši na ovom mjestu i ispred koje se uvijek palilo kandilo.


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od Vaše lokacije do ”Velja vrata”, pogledajte na MAPI

You must be logged in to post a comment.