office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Malo rimsko pozorište

Na sjeveroistočnoj padini brežuljka ispod Kaštela nalaze se ostaci pozorišta iz rimskog doba: Pula je tada imala pored Amfiteatra, još i dva pozorišta, jedno izvan grada, južno od zidina na padini brda Zaro (Monte Zaro) od kojeg nisu vidljivi nikakvi značajni ostaci, i drugo, tzv. manje rimsko kazalište unutar bedema.

Od njega su sačuvani ostaci temelja scenske zgrade i dijelovi gledališta koji su dijelom rekonstruisani. Ispod pozorišta je zgrada nekadašnje njemačke gimnazije u kojoj je od 1930. smješten Arheološki muzej Istre s bogatim fundusom prahistorijskih, antičkih i ranosrednjovjekovnih arheoloških spomenika iz cijele Istre.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.