office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Akvarij

Nalazi se u staroj gradskoj luci, u srednjovjekovnoj tvrđavi svetog Ivana.

Prolaskom kroz monumentalni atrij ulazi se u fascinantni svijet tišine i ugođaja.

Posjetitelj će zastati ispred 31 akvarijskog bazena u kojima se nalazi raznoliki bogati životinjski i biljni svijet Jadranskog mora. Kroz bazene ukupnog volumena 115 m3 stalno protječe čista i svježa morska voda koja se sistavom četiri visokotlačne crpke, potisne moći 200 litara u sekundi i gravitacijskog bazena kapaciteta 150 m3, prema potrebi, može izmijeniti 10 puta na dan.

U prvom od tri velika bazena, ukopana u popločani kameni pod, dobrodošlicu će vam poželititi velika pitoma kirnja. U drugom bazenu su elegantni i u svojem kruženju neumorni orhani, a u trećem, najvećem bazenu, je glavata želva (morska kornjača).

Sresti ćete se i s ugorom, stanovnikom pukotina morskih stijena kao i brojnim drugim ribama. U sljedećoj prostoriji desno su bazeni smješteni u prvobitne topovske niše, a sa lijeve strane se nalazi niz zidnih bazena.

Posjetitelji mogu vidjeti i zanimljiv živi svijet mnogih riba i beskralješnjaka koji se skrivaju mimikrijom, te ih naše oko teško raspoznaje od okolnog stijenja i bilja. Tu je hobotnica koja stalno čuva svoj teritorij, te naš zaštitni znak morski konjić koji lagano i uspravno pliva ili se “repom” učvrsti za morske alge i bilje.

Ovo je prilika da uživo vidite zubace, orade, lubine, pagre, vrane i drozdove, jegulje i cipole, opasne zmijolike murine i miroljubive škrpine, i donedavno u Jadranu rijetkog kostoroga.

Od rakova su naročito interesantni hlap ili karlo koji sam, bez pomoći, stalno prebacuje morske žale, te manje aktivni jastozi.

U manjim bazenima ili na morskom žalu većih bazena mogu se vidjeti čudno oblikovane spužve različitih boja, žarnjaci oblika rascvalih krizantema, koralji u obliku cvjetnih grmova, te cerianthusi i spirographisi koji se uzdižu poput malih palmi.

Brojne su i ostale životinje, morske zvijezde, morski ježinci, trpovi, puževi, školjke, rakovi te crvi cijevaši. Posebna zanimljivost je Bonellia viridis – zeleni zvjezdan koji svoje tijelo skriva u šupljinama kamenja, a dugim zelenim ticalom pretražuje okolinu.

Tu se nalaze i dugolisni grmovi morskih cvijetnica, čineći zaklon mnogim malim beskralješnjacima i ribama.

  • Kneza Damjana Jude 12, pp. 83
  • +385 20 32 34 84

You must be logged in to post a comment.