office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Benediktinski samostan

Početkom XI. vi. osniva se benediktinski samostan i crkva na otoku Lokrumu.

Od predromaničke crkve sačuvana su samo dva fragmenta, dok je od kasnije, romaničke Crkve sv. Marije, sačuvan zid i tri polukružne apside. U jednoj od apsida se još vide tragovi fresaka. Sačuvan je i kameni reljef Navještenja iz XVI. vijeka.

Samostan se na istočnoj strani otvara velikom gotičkom biforom, a na zapadnoj se može posjetiti renesansni klaustar s kasnogotičkim detaljima.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.