office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52
Iza Velike Onofrijeve fontane je kompleks Samostana sv. Klare, najpoznatijeg od 8 ženskih samostana u Dubrovniku gdje su se većinom zaređivale dubrovačke plemkinje. Sagrađen je tijekom 13. i 14. vijeka s mnogo brige oko osiguranja krjeposnog života redovnica, ali je tijekom stoljeća doživio znatne preinake. Već u 13. stoljeću u samostanu je otvoreno prihvatilište za […]
Crkva Sv. Mihajla na Lapadu prvi se put spominje krajem XIII. stoljeća. Romanička kapela doživjela je niz renesansnih, baroknih i suvremenih intervencija koje su oblikovale njen današnji izgled. Pod trijemom su grobovi bratovštine sv. Mihajla in arboribus – najstarije bratovštine u Dubrovniku, a pokraj crkve je groblje gdje su pokapane dubrovačke obitelji nakon zabrane pokopa […]
Zavjetnu crkvu sv. Vlaha na Gorici dao je izgraditi Benedikt Gundulić 1347. godine na mjestu na kojem se vjerojatno već nalazila stanja crkva, koja se prvi put spominje 1282. godine. Obnavljana je 1472., 1857. i oko 1980. godine. U njoj se odvija završetak Feste sv. Vlaha. Iako skromne veličine, Crkva sv. Vlaha svojim skladom i […]
Crkva Gospe od Milosrđa najstarije je dubrovačko zavjetno svetište pomoraca i dubrovačkog puka. Prvi put se spominje 1279. godine. Dogradnjom početkom XVII. st. srednjovjekovna crkva zadobila je svoj današnji oblik. Crkva čuva veliki broj zavjetnih slika starih brodova. Uz crkvu se nalazi samostan franjevaca kapucina iz XX.st. Liechtensteinov put 16 ++385 (0)20 325 155
Nakon što je 1525. god. Republika osnovala brodogradilište u Gružu, bratovština brodograditelja dala je 1727. god. u njegovoj neposrednoj blizini sagraditi Crkvu sv. Nikole od Škara. Sazidao ju je Đivko Pavlov. U njoj su se služile mise prilikom porinuća te nedjeljom i blagdanima. U unutrašnjosti crkve nalaze se brojne zavjetne srebrne i zlatne pločice, kao […]
Dominikanski samostan i Crkva sv. Križa u Gružu, osnovani su 1427. godine. Renesansni samostan s klaustrom je u XV. i XVI. vi. dograđivan, a prvotna je gotička crkva bila položena u smjeru istok-zapad na mjestu današnje prometnice. Godine 1943. crkva i samostan teško su oštećeni. Obnova crkve, koja sada zauzima dio prostora bivšeg samostana u […]
Crkva sv. Đurđa prvotno je bila romanička a u XVII. / XVIII. vi. dograđena je u današnjem obliku. Prilikom rekonstrukcije u XX. st. uklonjena su dva bočna barokna oltara, te je dodan novi kor. Crkva posjeduje sliku “Bogorodica s djetetom u ružičnjaku” Blaža Jurjeva Trogiranina iz 1421. godine i sliku «Bogorodica s djetetom”, nepoznatog dubrovačkog […]
Župna crkva sv. Petra, građena je 80-ih godina prošlog stoljeća i uklapa se u crkveni kompleks zvan “Između tri crkve”. Prostor “Između tri crkve” čine crkve sv. Hara, sv. Đurđa, sv. Klementa, Samostan sestara milosrdnica, te prostor groblja. Srednjovjekovna kapela sv. Hara, s uzidanom predromaničkom kamenom pločom, spojena je s novom crkvom postavši njenom krstionicom. […]
Župna crkva sv. Andrije na Pilama dobiva svoje današnje dimenzije 1512. godine nadogradnjom izvorne predromaničke crkve iz IX.-XI. vi., koja tada preuzima ulogu apside. O najstarijem razdoblju svjedoči i kamena ploča s motivom pletera ugrađena u vanjski zid apside. Crkvena ulazna vrata, rozeta, kor, krstionica te ispovjedaonica obnovljeni su u XIX. vijeku. Unutrašnjost crkve u […]
Godine 1222. podiže se Crkvica sv. Jakova i samostan benediktinaca na Višnjici. Sredinom XVI. st. izvorno romanička crkva i samostan doživljavaju temeljite preinake u prijelaznom gotičko-renesansnom stilu. Tijekom baroka dodani su zapadnom pročelju portal i prozori. Za vrijeme Republike, u samostanu su boravili dubrovački poklisari pred odnošenje godišnjeg danka kojim se plaćao mir carigrskoj Porti. […]