office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Citadela

Citadela ( Macel – Mezzaluna) bila je sagrađena na samoj morskoj obali tako da je svojim južnim zidovima bila u moru.

Godine 1702. Petar Anđelo Manjo (Pietro Angelo Mango) spojio je gornji dio Donjega grada, jakim zidom sa Citadelom i tako sav grad opasao debelim zidovima, kao što svjedoči natpis koji je postavljen blizu kapucinskog samostana (danas Sv. Leopolda).

Citadela sa tvrđavom ”Forte mare” dobija glavni odbrambeni karakter kao tvrđava pri moru, i kula je sa zidinama građenim za vrijeme različitih osvajača. Baš u njenim temeljima treba tražiti začetke Herceg Novog. U njenom sastavu je i kameni most iznad današnjeg samog šetališta.

Postojećim projektom ova tvrđava bi se mogla povratiti u prvobitno stanje tim prije što su fragmenti porušenih zidova očuvani oko njenih temelja. Citadela je stradala za vrijeme poslednjeg zemljotresa 1979. godine koji je po nju bio sudbonosan, srušila se u more.

Tvrđava je dugo krasila hercegnovsku obalu, a u njenom sastavu je i kameni most iznad samog šetališta. Nakon probijanja železničke pruge početkom prošlog vijeka, dugo je bila ugrožena i pretila padom, da bi konačan kolaps doživjela neposredno nakon zemljotresa 1979. godine.

U blizini Citadele, od koje je praktično ostalo samo ime, nekadašnja je vojnička banja iz rimskog perioda. Tu je bila i Rimska kula, čiji su ostaci dijelom pod betonom i novogradnjom, a dijelom u moru.


Adresa 

[wp-svg-icons icon=”home-2″ wrap=”i”]  Šetalište Pet Danica, Škver, Herceg Novi


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od Vaše lokacije do Citadele, pogledajte na MAPI

You must be logged in to post a comment.