office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva Gospe od Karmena

Oko 1630. godine nad crkvicom Sv. Ivana nepoznati graditelj gradi crkvu Gospe od Karmena po kojoj je cijeli predio grada dobio ime.

Koncepcija prostora, pročelja i dekorativnih dijelova ove crkve, nazvane po brdu Karmel u Izraelu, barokna je.

U unutrašnjosti crkve nalaze se oltarne pale talijanskih baroknih slikara S, Riccija iz XVIII. vi., A. Vaccara iz XVII. vi. i G. A. Caninija iz I 641. godine, barokna stropna slika na platnu te naknadno ugrađeni kameni kip sv. Vlaha iz XV. vijeka.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.