office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva Santa Maria in Punta

Svrstava se u najstarije preromaničke crkve na Primorju. Crkva Santa Marija in punta, koju su, sudeći prema sačuvanom natpisu, osnovali benediktinci 840. godine, činila je dio benediktinskog manastira. Kasnije su je preuzeli franjevci, a početkom XIX vijeka i Francuzi.

Od 13. vijeka ta stara crkva je središte franjevačkog reda, a danas nije u vjerskoj funkciji i često se koristi kao izložbeni i prostor namijenjen izvođenju koncerata klasične muzike. Crkva Santa Marija in punta nalazi se na rtu (“in punta”) u jugozapadnom dijelu budvanskog Starog grada. Svojom južnom i zapadnom stranom ona je povezana sa gradskim zidinama. Svrstava se u red najstarijih preromaničkih crkava na Primorju.

Legenda navodi da je manastir podignut na mjestu gdje su benediktinci iz manastira Bogorodice Ratačke predali na poklon budvanskim hrišćanima ikonu sa predstavom Svete Marije. Zanimljiva je i druga legenda koja pominje čudnu galiju koja se iznenada pojavila nad Budvom i iz koje su ljudi duge kose i brade iznijeli ikonu Bogorodice i postavili je na rt sa dvije upaljene svijeće.

Htjeli su da provjere da li u gradu ima hrišćana, jer, ako ih ima, prihvatiće ikonu. Pisani izvori navode da su došli iz Španije, iz svetilišta Madona Nera, sa grbom zlatnog goluba. Na mjestu gdje su ostavili ikonu sagrađen je manastir Santa Marija in punta.

Na istočnoj strani, uz pravougaonu apsidu, nalazi se kula – zvonik kvadratne osnove. Najstariji dio crkve je naos sa apsidom, a naknadno dozidan zvonik »na preslicu« (XVII v.), sa tri okna nalazi se na sjevernoj strani crkve.

Grb katoličkog reda Mala braća

Grb ovog katoličkog franjevačkog reda nalazi se na istočnoj strani kvadratne kule – zvonika crkve Santa Maria in Punta. U krugu grba predstavljene su dvije prekrštene ruke kao simboli monaha franjevačkog reda, koji su krajem XIII vijeka preuzeli crkvu od benediktinaca.

Ploče sa natpisima iz crkve Santa Maria in Punta

Na četiri kamene ploče na unutrašnjoj strani sjevernog zida nalaze se natpisi na latinskom jeziku. Najstariji je iz godine 840, kada je crkva podignuta. Ostali se odnose na periode obnove, a potiču iz 1219. godine. Najmlađi je iz 1765. godine.

Zvonik crkve Santa Maria in Punta

Na istočnoj strani crkve, uz apsidu, nalazi se kula – zvonik kvadratne osnove iz romaničkog perioda. Prizemlje zvonika moglo je služiti kao sakristija. Na istočnoj strani se nalaze autentični primjeri kamene plastike iz romaničkog perioda.


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od Vaše lokacije do Crkve ”Santa Maria in Punta”, pogledajte na MAPI

You must be logged in to post a comment.