office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52
Najmlađi od budvanskih sakralnih objekata, poveća crkva Svete Trojice, jednobrodna građevina sa kupolom i lijepim zvonikom tipa „preslice“ sa tri otvora, sagrađena je 1804. godine. Veoma kvalitetan ikonostas i islikanu pijevnicu radili su grčki majstori iz druge polovine 19. vijeka. Poslije upornog nastojanja i traženja, a uz svesrdnu pomoć crnogorskog vladike Petra I, pravoslavni Budvani su 1797. […]
U neposrednoj blizini crkve Santa Marija in punta, takođe u jugozapadnom dijelu jezgra Starog grada, uz gradski bedem, u 12. vijeku podignuta je crkva Svetog Save Osvećenog (St. Sabba Abbas). Veoma malih dimenzija, to je romanička jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom usmerenom prema istoku, bez zvonika. Dugo se nije moglo pouzdano govoriti o tačnom vremenu nastanka te […]
Svrstava se u najstarije preromaničke crkve na Primorju. Crkva Santa Marija in punta, koju su, sudeći prema sačuvanom natpisu, osnovali benediktinci 840. godine, činila je dio benediktinskog manastira. Kasnije su je preuzeli franjevci, a početkom XIX vijeka i Francuzi. Od 13. vijeka ta stara crkva je središte franjevačkog reda, a danas nije u vjerskoj funkciji […]
Crkva posvećena rođenju Sv. Ivana Krstitelja je monumentalna građevina, koja je prvobitno sagrađena još u VII vijeku, u obliku rotonde, tako da se smatra jednom od najstarijih crkava na Crnogorskom primorju. U crkvi je, sve do ukidanja 1828. godine, bilo sjedište Budvanske biskupije. Inače, Sv. Ivan Krstitelj je još od ranohrišćanskog perioda bio zaštitnik (patron) […]