office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva sv. Križa

Dominikanski samostan i Crkva sv. Križa u Gružu, osnovani su 1427. godine.

Renesansni samostan s klaustrom je u XV. i XVI. vi. dograđivan, a prvotna je gotička crkva bila položena u smjeru istok-zapad na mjestu današnje prometnice.

Godine 1943. crkva i samostan teško su oštećeni.

Obnova crkve, koja sada zauzima dio prostora bivšeg samostana u smjeru sjever-jug, završena je 1955. godine.

You must be logged in to post a comment.