office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva svete Margarite

Crkva sv. Margarite izgrađena je 1571. godine na mjestu stare crkve koju je prema legendi sagradila kraljica Margarita.

Najstarija Crkva sv. Margarite prvobitno se nalazila na prostoru obližnjeg istoimenog bastiona. Današnja crkva je jednobrodna s pravokutnom apsidom, iako je građena u renesansno vrijeme.

Crkva danas nije u funkciji.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.