office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva Svete Trojice

Najmlađi od budvanskih sakralnih objekata, poveća crkva Svete Trojice, jednobrodna građevina sa kupolom i lijepim zvonikom tipa „preslice“ sa tri otvora, sagrađena je 1804. godine.

Veoma kvalitetan ikonostas i islikanu pijevnicu radili su grčki majstori iz druge polovine 19. vijeka. Poslije upornog nastojanja i traženja, a uz svesrdnu pomoć crnogorskog vladike Petra I, pravoslavni Budvani su 1797. godine dobili od Austrije dozvolu za izgradnju hrama posvećenog Svetom Trojici. Gradnja je započela 1798., a završila se 1804. godine.

Crkva je građena po ugledu na crkvu Svetog Uspenja Bogorodice manastira Podostrog, i to tesanim kamenom bjeličaste i crvene boje ređanim u pojaseve. To je jednobrodna građevina, sa kupolom i lijepim zvonikom tipa „preslice“ sa tri otvora. Enterijer je ukrašen visokom ikonostasnom pregradom, koju je 1833. godine ikonopisao Naum Zetiri, grčki zograf sa ostrva Milosa.

Grob Stefana Mitrova Ljubiše

Ispred crkve Svete Trojice, sa lijeve strane od ulaza, nalazi se grob najpoznatijeg pripovjedača sa ovih prostora Stefana Mitrova Ljubiše, rođenog u Budvi 1824. godine. Za života se bavio i političkim radom i bio predstavnik naroda u Carevinskom vijeću austrijske monarhije, pa je ostalo zapisano da je bio prvi koji je u tom vijeću progovorio našim jezikom.

Umro je u Beču 1878. godine, a njegovi posmrtni ostaci su godine 1934. preneseni i sahranjeni u rodnom gradu.

Ikonostas crkve Sv. Trojica

Enterijer crkve Sv. Trojica krasi visok ikonostas, koji je 1833. godine ikonopisao Naum Zetiri, zograf sa ostrva Milosa, čiji se potpis nalazi pri dnu centralnog krsta sa Raspećem. Početkom XX vijeka, poznati slikar Marko Gregović je za isti ikonostas uradio ikone, kojima su, do zemljotresa 1979. godine, bile prekrivene starije ikone.

Prestone ikone u crkvi Sv. Trojice

Grčki ikonopisac Nikola Aspioti uradio je bočne prestone ikone na ikonostasu crkve Sv. Trojica. Na njima su predstavljeni Sv. Jovan Preteča, na lijevoj, i Sv. Trojica na desnoj strani. Srebrom okovane prestone ikone s predstavama Hrista na desnoj i Bogorodice sa djetetom na lijevoj strani od carskih dvjeri dar su Georgija Madžarevića iz 1852. godine.


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od Vaše lokacije do ”Crkve Sv. Trojice”, pogledajte na MAPI

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.