office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva Svetog Luke

Crkvu Svetog Luke izgradio je 1195. godine Mauro Kacafrangi o čemu svjedoči ktitorski natpis na zapadnoj fasadi.

Ovo je skromna jednobrodna crkva čiji je glavni brod podijeljen na tri traveja. Ima odlike romaničke i vizantijske arhitekture, a ovaj sakralni objekat jedina je građevina u gradu koja nije pretrpjela značajnija oštećenja tokom potresa.

Ubrzo nakon izgradnje crkva Svetog Luke je bila oslikana freskama od kojih su ostali samo fragmenti na južnom zidu.

Ikonostas je djelo Dimitrija Daskala, rodonačelnika bokokotorske slikarske škole Rafailović iz XVII vijeka. Ova crkva je bila katolička, ali je nakon zemljotresa 1667. godine data na korištenje pravoslavnim vjernicima.

Zbog toga ima dva oltara – katolički i pravoslavni. Pod u crkvi čine nadgrobne ploče zajedničkih grobnica Kotorana jer su se do tridesetih godina XX vijeka sahrane obavljale u samoj crkvi.


Kako doći od Vaše lokacije do ”Crkve Sv. Luke”, pogledajte na mapi

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.