office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52
Još jedna poznata kotorska crkva je i Crkva Svete Marije Koleđate, ili Gospe od zdravlja, u Kotoru poznatija kao crkva Svete Ozane, jer se u njoj čuvaju mošti ove svetice. Crkva se alazi iznad severnih gradskih vrata, a podginuta je početkom 13. veka. Ispod nje su pronađeni ostaci do sada najstarije građevine u Kotoru, ranohrišćanske […]
U istočnom delu starog Kotora nalazi se crkva Svete Ane, koja nije toliko popularna za turiste. Nalazi se u blizini Južnih vrata. S obzirom da je nekoliko puta dograđivana ne može se sa precizno utvrditi kada je ovaj hram nastao, ali su strucnjaci za rekonstrukciju starih zdanja došli do podataka da je stariji deo crkve […]
U podnožju brijega Sveti Ivan, u ulici što vodi od Sjevernih do Južnih vrata grada, nekada najvažnije arterije Kotora, iza apsida Katedrale, leži crkva sv. Pavla. Crkva je bila potpuno sakrivena visokim zidom, tako da je samo romanogotički portal ukazivao na postojanje značajne arhitekture iza tog bezličnog zidnog platna. Crkvu svetog Pavla je kao svoju zadužbinu […]
Crkva sv. Mihaila je romano-gotička jednobrodna ckva podignuta krajem XIII ili početkom XIV vijeka. Podignuta je na temeljima ranoromanične crkve koja je pomenuta u povelji osveštenja katedrale sv. Tripuna iz 1166. godine. Ovo su potvrdili arheološko-arhitektonski radovi koji su obavljeni osamdesetih godina prošlog vijeka. Tada je utvrđeno da se današnja crkva nalazi na temeljima ranoromaničke crkve, a ova […]
Na mestu današnje crkve nalazio se dominikanski samostan koji je napušten krajem 18. veka. U vreme Napoleonovog osvajanja Boke, 1808. godine, taj prostor je poklonjen pravoslavnima da sagrade crkvu, a samostan su pretvorili u kasarnu. Na tom mestu pravoslavna crkva je postojala od 1810. godine do Badnje večeri (stari kalendar) 1896. godine kada je zajedno sa francuskom kasarnom izgorela u požaru. Crkva posvećena Svetom Nikoli[a] je izgrađena […]
Crkvu Svetog Luke izgradio je 1195. godine Mauro Kacafrangi o čemu svjedoči ktitorski natpis na zapadnoj fasadi. Ovo je skromna jednobrodna crkva čiji je glavni brod podijeljen na tri traveja. Ima odlike romaničke i vizantijske arhitekture, a ovaj sakralni objekat jedina je građevina u gradu koja nije pretrpjela značajnija oštećenja tokom potresa. Ubrzo nakon izgradnje […]
Katedrala Sv.Tripuna je najznacajniji spomenik srednjovjekovnog Kotora. Podignuta je na starijem kulturnom mjestu,na kome je 809. godine bila izgradjena omanja preromanicka crkva posvecena istom svetitelju. Kako pokazuju najnovija arheoloska otkrica, osnova te prvobitne gradjevine je imala oblik upisanog krsta sa tri prislonjene apside i, najvjerovatnije, kupolom nad centralnim dijelom . Njen ktitor je bio kotorski […]