office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva Svetog Marka

Crkva Svetog Marka u Beogradu je srpska pravoslavna crkva smještena na Tašmajdanu. Građena je od 1931. do 1940. godine u neposrednoj blizini stare crkve iz 1835. godine, prema planovima arhitekata Petra i Branka Krstića. Oblikovana je u duhu arhitekture srpsko-vizantijskog stila. Po opštem graditeljskom rješenju, arhitektonskim formama i polihromiji fasada, ovaj hram je najsrodniji manastiru Gračanici. Opremanje i ukrašavanje hrama još nije završeno.

U južnom dijelu naosa nalazi se sarkofag sa kostima cara Dušana, koje su prenesene iz njegove zadužbine manastira sv. Arhanđela kod Prizrena. Na sjevernoj strani je grobnica od bijelog mermera u kojoj su sahranjeni zemni ostaci patrijarha Germana Đorića.

Poslednji kralj iz dinastije Obrenovića kralj Aleksandar Obrenović i njegova žena Draga Mašin su sahranjeni u kripti crkve. U crkvi se čuva jedna od najbogatijih zbirki srpskih ikona 18. i 19. vijeka.

Na mjestu gdje se nalazi današnja crkva svetog Marka na Tašmajdanu, 1830. godine, pročitan je sultanov hatišerif o priznavanju autonomije Srbiji unutar turske carevine. Na istom mjestu stajala je stara crkva koju je podigao knez Miloš, te na taj način obeležio to istorijsko mjesto. Stara crkva je uništena u bombardovanju Beeograda 1941. godine, ostaci su uklonjeni 1942. godine.


Adresa i kontakt

[wp-svg-icons icon=”home-2″ wrap=”i”]  Bulevar kralja Aleksandra br. 17

[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”i”]  011 / 3231-940


Detaljnu mapu svih turističkih atrakcija u Beogradu, možete pogledati ovdje

You must be logged in to post a comment.