office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52
Bajrakli džamija sagrađena je oko 1575. godine, kao jedna od 273 džamije i mesdžida koliko ih je u tursko doba bilo u Beogradu (Putopisi Evlije Čelebije). Prvobitno se zvala Čohadži-džamija, po zakladniku, trgovcu suknom, Hadži-Aliji. Jednoprostorna je građevina s kupolom i minaretom. Za vrijeme austrijske vladavine (1717.-1739.) pretvorena je u katoličku crkvu kad je i srušen najveći broj džamija. Po povratku Turaka, ponovno je džamija. Husein-beg, ćehaja (pomoćnik) […]
Crkva Svetog Marka u Beogradu je srpska pravoslavna crkva smještena na Tašmajdanu. Građena je od 1931. do 1940. godine u neposrednoj blizini stare crkve iz 1835. godine, prema planovima arhitekata Petra i Branka Krstića. Oblikovana je u duhu arhitekture srpsko-vizantijskog stila. Po opštem graditeljskom rješenju, arhitektonskim formama i polihromiji fasada, ovaj hram je najsrodniji manastiru […]
Hram Svetog Save u Beogradu najveći je srpski pravoslavni hram, najveći pravoslavni hram na Balkanu. On se nalazi u istočnom dijelu Svetosavskog trga, na opštini Vračar. Podignut je na mjestu za koje se smatralo da je Kodža Sinan-paša 1594. godine spalio mošti Svetog Save, osnivača Srpske pravoslavne crkve. Nedaleko od hrama je parohijski dom, a […]