office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva svetoga Nikole

Crkva Sv. Nikole nalazi se na dnu ulice Prijeko.

Izvorna predromanička crkva pripadala je južnodalmatinskom tipu jednobrodne longitudinalne crkve s kupolom.

U kasnijim stoljećima crkva je doživjela prigradnje, a pročelje joj je kasnorenesansno.

Unutar crkve nalaze se predromanički kameni pleterni reljef, slika Bogorodice iz XIII./XIV st. (doslikana u XVI. vi.), kao i oslikani drveni reljef sv. Andrije iz XVI. vijeka.

You must be logged in to post a comment.