office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva svetoga Sebastijana

Na ulazu u grad, kao štit protiv kuge, izgrađena je 1466. godine crkva Sv. Sebastijana.

Gradili su je Mihoč Radišić i Vlatko Dešković, a sljedećih su desetljeća brojni domaći majstori klesali arhitektonske ukrase, kor i druge dijelove.

Renesansna polukružna apsida ove crkve, prvi je primjer takvog tipa u sakralnoj arhitekturi Dubrovnika.

1808. godine Francuzi crkvu pregrađuju i pretvaraju u zatvor, a danas se u njoj nalazi galerija. Ispod crkve smještene su klesarske radionice i skladišta kamena.

You must be logged in to post a comment.