office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkvica Sigurata

Crkvica Sigurata (od “Transfiguratio Domini jesu Christi”), pripada južnodalmatinskom jednobrodnom kupolnom tipu crkve nastale u razdoblju od X.-XI. vi.

Pregradnjama u XVII. vi. dobila je bočne brodove i današnje barokno pročelje. U temeljima su joj pronađeni arheološki ostaci još dviju crkvica od kojih starija datira iz VI. vijeka.

Uz crkvu se nalazi ženski franjevački samostan i muzej sa zbirkom slika, liturgijskih i uporabnih predmeta.

You must be logged in to post a comment.