office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Ekomuzej batana

Ekomuzej batana je ekomuzej u Rovinju. Prvi je ekomuzej u Hrvatskoj.

U ovdašnjim lukama, zaštićenim od vjetrova, i danas se vežu mnogobrojne rovinjske batane, čamci ravnog dna karakteristične drvene gradnje. Razlog tome je otvaranje i Eko – muzeja “Kuća o batani”, dinamičnom projektu, koji osim stalnog postava batana te ribolovnog alata i pribora, kontinuiranim događanjima pruža jedinstven doživljaj spajanja tradicije sa suvremenim životom, prošlosti i sadašnjosti te, prije svega, priču o drevnoj brodici koja je i danas, eto, dio rovinjske svakodnevnice.

Ekomuzej Kuća o batani uvršten je u UNESCO-ov Registar najboljih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine. Muzej je, među niz priznanja dobio i prvu nagradu na kongresu “The Heritage – Excellance Club” dijelu Sajma muzeja i baštine Expo u Koelnu.

Otvoren je 2004. godine. Smješten je na adresi Obala Pina Budicina 2 pored rovinjskog velikog mola. Predstavlja poseban način upravljanja baštinom u rukama lokalne zajednice. Posvećen je ribarskoj brodici batani i lokalnoj zajednici koja ju je prepoznala kao svoj baštinski simbol.

Batana je najrasprostranjenije tradicionalno plovilo u Rovinju i ona zrcali kontinuitet lokalne materijalne i nematerijalne pomorske i ribarske baštine, ali i kontinuitet svakodnevnog života domaćeg stanovništva. Od 2004. do 2012. stručna voditeljica ekomuzeja bila je Dragana Lucija Ratković Aydemir.

U muzejskom postavu može se naći podatke o povijesti batane i načina života ribara i njihovih obitelji, drveni kostur batane, stare ribarske alate, snimku izrade nove batane, video priču, publikacije i ostalo. Osnovne sastavnice i područja djelovanja muzeja su:

Kuća o batani – interpretacijski i dokumentacijski centar (otvoren posjetiteljima 2004.)

Spacio Matika – rovinjska inačica konobe, autentični prostor živog doživljaja gastronomske, jezične i glazbene nematerijalne baštine Rovinja (otvoren posjetiteljima 2006.)

Mali škver – mjesto njegovanja, očuvanja i prenošenja nematerijalne baštine gradnje batane, upisane na Listu nematerijalne baštine RH (otvoren posjetiteljima 2005.)

Rovinjska regata tradicionalnih barki i brodica s oglavnim i latinskim jedrom – manifestacija koja slavi i čuva znanja i vještine tradicionalnog načina jedrenja s oglavnim i latinskim jedrom. Prva je održana 2005. godine.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske službeno je predložilo projekt Očuvanje nematerijalne baštine Rovinja kroz Ekomuzej batana za upis na UNESCO-ovu svjetsku listu najboljih projekata očuvanja nematerijalne baštine u 2015. godini.[2] Prijedlog je 2016. prošao te je upisan u UNESCO-ov Registar najboljih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta kao prvi hrvatski projekt u spomenutom Registru.

Aktivan je cijele godine a ljeti je program intenzivniji. Organiziraju stručne skupove, sudjeluju u radionici u sklopu projekta Arca Adriatica, Mala barka 1, Mala barka 2, imaju projekt Culturecover i druge, što su povezivanja na svjetskoj razini, a radi zaštite i očuvanja baštine. Zadaća muzeja je realizirati razne didaktičke materijale, održavati radionice u školama i posvijestiti mladež o tome što je nematerijalna baština i zašto je važna njezina zaštita.

Ono što je za Veneciju gondola, za Rovinj je batana. Tradicionalna ribarska barka velika je između 4 i 8,5 metara. Kostur batane gradi se od hrastovog drveta, dok se oplata izrađuje od mekšeg drveta poput smreke ili bora.

Jedinstven i drugačiji, ekomuzej Kuća o Batani na moderan, dinamičan, interaktivan način uči o istoriji batane, načinu njene izrade, načinu života ribara i njihovih porodica i o njihovim običajima.


Radno vrijeme :

April, Mart, Oktobar, Novembar

[wp-svg-icons icon=”clock-2″ wrap=”i”]  (ponedjeljkom zatvoreno): 10:00-16:00

Maj, Septembar

[wp-svg-icons icon=”clock-2″ wrap=”i”]  (ponedjeljkom zatvoreno): 10:00-13:00 i 18:00-21:00

Jun, Jul, Avgust

[wp-svg-icons icon=”clock-2″ wrap=”i”]  (otvoreno svakodnevno): 10:00-13:00 i 19:00-23:00

Januar, Februar, Decembar : Posjete samo uz najavu


Ulaznice :

[wp-svg-icons icon=”tag” wrap=”i”]  Odrasli: 20,00 kn (oko 2,5 Eura)

[wp-svg-icons icon=”tag” wrap=”i”]  Đaci, studenti i umirovljenici: 10,00 kn (oko 1,5 Eura )

[wp-svg-icons icon=”tag” wrap=”i”]  Grupe odraslih (+10 osoba): 18,00 kn (oko 2,5 Eura)

[wp-svg-icons icon=”tag” wrap=”i”]  Grupe školaraca (+ 10 osoba): 8,00 kn (oko 1 Euro )

[wp-svg-icons icon=”tag” wrap=”i”]  Građani Rovinja, članovi Udruge “Kuća o batani”, ICOM-a, HMD-a: Besplatno


Adresa i kontakt :

[wp-svg-icons icon=”home” wrap=”i”]  Obala P. Budicina 2, 52210 Rovinj

[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”i”]  +385 (0) 52 812 593

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.