office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52
Centar je osnovan 1968.g., a nalazi se u neposrednoj blizini gradske palače. Raspolaže bogatom bibliotekom  (više od 80.000 djela) koja od 1995. g. ima status „Biblioteca depositaria del Consiglio d´Europa“ – biblioteka u kojoj se pohrajuje materijal Evropkskog savijeta za pitanja ljudskih prava i prava manjina. Od 15. – 18. vijeka u njoj se nalazila […]
Galerija je otrvorena 2001. godine, te od tada ugošćuje niz izložbi eminentnih umjetnika poput Ede Murtića, Vlahe Bukovca, Otona Glihe, Dušana Đamonje i drugih. Zgrada Galerije Adris (čiji je autor Marijan Hržić) ima značajke polifunkcionalnog kulturnog prostora u kojemu se postavljaju izložbe slika, skulptura, ambijenata, te održavaju koncerti. Adris grupa u saradnji s Modernom galerijom […]
Centar vizualnih umjetnosti Batana djeluje još od 1951. godine, kada je osnovan kao Film klub Rovinj – Rovigno, te je kroz klupski rad, edukaciju, izložbe popularizirao fotografiju. Od 1990. djeluje kao Centar vizualnih umjetnosti Batana. Udruženje fortografskih stvaralaca CVU Batana ovdje organizira javne nastupe, izložbe, edukativne  promotivne programe putem fotografije, projekcije filmova, videa, informatičkih medija, […]
Smješten je u baroknoj palači grofova Califfi iz 17. – 18. vijeka. Osnovan je 1954. godine na inicijativu rovinjskih likovnih umjetnika. Njihova je zamisao bila da Muzej bude mjesto prikupljanja kulturnog bogatstva i mjesto gdje će se odvijati bogata izlagačka aktivnost. Prva ravnateljica muzeja bila je umjetnica Zora Matić. Želje osnivača odredile su njegov sadržaj […]
Ekomuzej batana je ekomuzej u Rovinju. Prvi je ekomuzej u Hrvatskoj. U ovdašnjim lukama, zaštićenim od vjetrova, i danas se vežu mnogobrojne rovinjske batane, čamci ravnog dna karakteristične drvene gradnje. Razlog tome je otvaranje i Eko – muzeja “Kuća o batani”, dinamičnom projektu, koji osim stalnog postava batana te ribolovnog alata i pribora, kontinuiranim događanjima […]