office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52
Katalinića brig

Katalinića brig

Brežuljak jugoistočno od gradske luke, koji luku dijeli od Bačvica, u srednjem je vijeku bio lokacija crkve Sv. Petra de Buctis, a potom i utvrde koja je branila grad od napada s mora. Svoje današnje ime je dobio krajem 19. vijeka, prema tamošnjim posjedima bogate splitske porodice Katalinić.

Katalinića brig

Danas je najupečatljiviji zaštitni znak tog parka Spomen svjetionik, zajedno sa spomenikom i grobnicom neznanom pomorcu poginulom u Drugom svjetskom ratu posvećen uspomeni na mornare poginule u ratu i miru. Svjetionik je bio oštećen početkom devedesetih, a obnovljen je 2014.

Poput Sustipana, s Katalinića briga pruža se predivan pogled na splitski akvatorij i otoke, ali i na Bačvice i grad.

Omiljeno je okupljalište mladih, posebno zaljubljenih.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.