office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Muzej Sakralne umjetnosti 

Muzej sakralne umjetnosti nalazi se na mjestu romaničke palače župnog dvora iz 18. vijeka i sadrži zbirku ranog mletačkog sakralnog slikarstva dok se u pinakoteci, uz ostala djela domaćih majstora,nalazi opus Blaža Jurjeva i poliptih iz 13. vijeka kao i brojne ikone, raspela i dijelovi sakralnog namještaja.


Adresa :

[wp-svg-icons icon=”home” wrap=”i”]  Trg Pape Pavla II/6


Otvoreno za posjetioce :

[wp-svg-icons icon=”clock-2″ wrap=”i”]  15. juna – 1. oktobra / 9,00 – 19,00 h

You must be logged in to post a comment.