office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52
Muzej sakralne umjetnosti nalazi se na mjestu romaničke palače župnog dvora iz 18. vijeka i sadrži zbirku ranog mletačkog sakralnog slikarstva dok se u pinakoteci, uz ostala djela domaćih majstora,nalazi opus Blaža Jurjeva i poliptih iz 13. vijeka kao i brojne ikone, raspela i dijelovi sakralnog namještaja. Adresa : [wp-svg-icons icon=”home” wrap=”i”]  Trg Pape Pavla […]
Trogirski gradski muzej nalazi se nedaleko od katedrale. Trogirski Gradski muzej nalazi se u palači Garagnin- Fonfogna iz 18. vijeka. Stalni muzejski postav predstavlja nijemog svjedoka prebogate gradske historije s bibliotekom trogirskih porodica. Muzej ima neke zaista izvanredne zbirke, uključujući knjižnicu Garagnin – Fanfogna, arheološku i etnografsku zbirku. Osim toga, ima i zbirku kulturne povijesti […]