office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Ratac

Ratac odnosno manastir svete Marije Ratačke (ital. Santa Maria de Rotezo) predstavlja ruševine velikog manastirskog kompleksa, koje se nalaze na morskom rtu između Bara i Sutomora. Manastirski kompleks je postojao i razvijao se od IX do XVI vijeka, a jedno vrijeme je bio pod zaštitom srpskih kraljeva. Danas se nalazi u ruševinama, ali ga i pored toga posećuju vernici iz okoline koji u njima pale sveće, dok se oko njega se spore rimokatolička i pravoslavna crkva.

Unutrašnjost se sastoji od crkava i građevina drugih namjena. Najstarija građevina na Ratcu je crkva C podignuta najvjerovatnije početkom XI vijeka, koju moguće da je graditelj svetog Luke u Kotoru imao kao uzor.

Kapela A je romanička građevina nastala u drugoj polovini XII ili prvoj polovini XIII vijeka i na njoj se ističe dobra zidarska tehnika. Nedovršena bazilika B, sa čijim zidanjem je započeto sredinom XIV vijeka, trebalo je da bude najveća crkvena građevina u kompleksu pa i bližoj okolini, uključujući srednjovjekovni Bar. Građena je u romansko-gotskog stilu, u južnom dijelu manastira i najprije je bila posvećena svetom Mihailu, a zatim svetoj Mariji (Bogorodici).

Na očuvanom latinskom natpisu kaže se da je crkva zasnovana 1347. godine, u vrijeme opata Pavla Ruđera. Moguće je da su graditelji Dečana neposredno učestvovali u podizanju ove ratačke crkve, zbog visoke klesarske tehnike, dvobojne obrade fasada (u bijelom i crvenom kamenu), kao i načinu konstruisanja zidova i pilastera. Klaustar je podignut uz crkvu, u XII ili XIII vijeku, sa kulom G, koja je u odbrani manastira igrala značajnu ulogu, a sam je gotovo uništen u Drugom svetskom ratu.

Plaža na poluostrvu Ratac (između Bara i Sutomora), rtom je podeljena na dve manje plaže, a od magistralnog puta odvojena je četinarskom šumom. To je besplatna nudistička plaža, sa besplatnim parkingom i u blizini prigradskog prevoza.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.