office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Saborna crkva

Saborna crkva u Mostaru je bila saborni hram eparhije zahumsko-hercegovačke Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1873. do 1992. godine. Bila je najveća crkva na Balkanu do kraja 19. vijeka.

Sagrađena je 1873. godine i predstavljala je jedan od simbola grada Mostara. Nalazi se na lokaciji Brankovac.Velelepna, monumentalna i živopisna crkva posvećena Svetoj trojici bila je jedan od najviših i najljepših pravoslavnih hramova na Balkanu.

Saborna crkva Svete Trojice porušena je 15. juna 1992. godine.

Prije posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini 1992. – 1995. godine predstavljala je jedan od ukrasa sa razglednice Mostara.

Obnova Crkve Svete trojice započeta je 2010. godine. Ukupno sedam kupola hrama ukrašava sedam pozlaćenih križeva koji su osvještani 4. novembra 2018.

Vanjski dio crkve se vratio u staro ruho i tako ponovo krasi grad Mostar. Obnova još traje, a kompletna površina unutrašnjosti Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru bit će ukrašena freskama.

Za Mostar crkva je spomenik kulture i simbol grada.

Adresa: 29. hercegovačke udarne divizije 29, Mostar 88000

Telefon: 036 554-121

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.