office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52
Crkva sv. Petra i Pavla je rimokatolička crkva sa samostanom u Mostaru. Nalazi se uz rječicu Radobolju, podno Huma. Crkvom upravljaju franjevci. Nakon što je 1847. u Vukodolu izgrađen kompleks biskupske rezidencije, sjedište nove franjevačke provincije i sjedište mostarskog biskupa, godine 1866. došlo je do izgradnje franjevačke crkve sv. Petra i Pavla u samom gradu. […]
Katedrala Marije Kraljice neba i Majke Crkve je stolna ili katedralna crkva mostarsko-duvanjskoga biskupa te je u tome sastavu glavna crkva odnosno crkva matica Mostarsko-duvanjske biskupije i također je jedna od danas četiri postojeće katoličke stolnice, katedrale u Bosni i Hercegovini. Ova prva mostarska katedrala pripojena je 1890. godine mostarskomu franjevačkom samostanu te je nastavila […]
Saborna crkva u Mostaru je bila saborni hram eparhije zahumsko-hercegovačke Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1873. do 1992. godine. Bila je najveća crkva na Balkanu do kraja 19. vijeka. Sagrađena je 1873. godine i predstavljala je jedan od simbola grada Mostara. Nalazi se na lokaciji Brankovac.Velelepna, monumentalna i živopisna crkva posvećena Svetoj trojici bila […]
Ćejvan- ćehajin hamam nalazi se na Priječkoj čaršiji kod tabhane i Tabačica džamije, nedaleko od desne obale rijeke Neretve i jednog kraka Radobolje. Sagrađen je od sredstava Ćejvan – ćehajinog vakufa između 1558. i 1664. godine. Voda za hamam uzimana je iz Radobolje, a godina početka i prestanka rada je nepoznata.[1] Hamami su građeni od […]
Sve sagrađane džamije u Mostaru nose nazive po svojim osnivačima osim Tabačice Ova džamija nalazi se na desnoj obali rijeke Neretve u Priječkoj čaršiji stotinjak metara zapadno od Starog Mosta. Džamija Tabačica spada među značajnije spomenike islamske arhitekture u Mostaru. Džamija je sagrađena na prelazu iz XVI u XVII vijek po želji Hadži-Kurta, predstavnika jedne […]
Karađoz-begova džamija (Zaim Hadži Mehmed-bega Karađoza džamija) najveća je i jedna od najljepših džamija u Hercegovini. Nalazi se u Mostaru, na uglu Ulice braće Fejića i Karađoz-begove ulice. Jedna je od ukupno 48 džamija koje je projektovao Mimar Sinan. Prema popisu zdanja Mimara Sinana, uz višegradski most, Karađoz-begova džamije je jedina u Bosni i Hercegovini […]
Nedaleko od starog mosta u Mostaru, na samoj obali Neretve nalazi se Koski Mehmed-pašina džamija. Sagrađena je početkom 17. vijeka u klasičnom osmanskom stilu. Iako je bila pod zaštitom UNESCO-a 1993. godine je tokom granatiranja ostala bez munare, a nisu pošteđeni ni njeno dvorište ni kupola. Nakon obnove džamija uspijeva očuvati stari duh i ostaje […]