office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Sidro

Postavljeno je ogromno sidro teško 5300 kg na dijelu Plišćevac. Ovo originalno sidro pripada starom trgovačkom brodu „Makarska“, koji je 1978. godine potopljen kod Marseillesa u Francuskoj. U potopu su stradala 3 člana posade.

Prije samog potopa, sidro je zamijenjeno tako da su nastradala nova sidra, a naše je sačuvano. Visoko 3 metra, široko 2 metra, a debljine gotovo metar, stiglo je hrđavo, a članovi ribolovnog društva Arbun su ga obojili u njegovu originalnu crnu boju i izradili kameno postolje na koje je sidro danas postavljeno.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.