office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Škrip

Najstarije i jedno od najautentičnijih mjesta na ostrvu, u kojem doslovno osjećate historiju i suštinu Brača. Ovo mjesto odiše jednostavnošću života i muzej je graditeljske tradicije, a koga god ovdje susretnete, prema vama će se ponašati kao prema prijatelju.

Škrip je najbolje mjesto za Muzej ostrva Brača, koji prikazuje presjek historije i kulturne baštine ostrva, a smješten je u kuli Radojković iz 16. vijeka.

Muzej ostrva Brača

Zanimljivo je da je to jedan od najposjećenijih muzeja u Hrvatskoj, s oko 12000 posjetitelja godišnje. Temelji ove kule izgrađeni su 1500 godina prije Krista, a u donjem dijelu muzeja nalazi se rimski mauzolej, poznat po legendi da su ovdje sahranjene Valerija i Priska, supruga i ćerka cara Dioklecijana.

Muzej je otvoren u prijepodnevnim satima tijekom čitave godine.

Osim muzeja, na glavnom trgu u Škripu je dvorac porodice Cerinić iz 16. vijeka, ispred kojeg su dva rimska sarkofaga.

Zanimljivo je da malo mjesto poput Škripa ima dvije crkve – crkvicu sv. Duh iz 4. vijeka na groblju.

Crkva Sveti duh

Druga je velika crkvu sv. Jelene iz 18. vijeka.

Crkvu sv. Jelene

U njoj pogledajte dvije vrijedne slike  Palme ml.: Bogorodica sa svecima i Kristovo krštenje. Još jedna zanimljiva škripska legenda kaže da je sv. Helena (Jelena), majka cara Konstantina, rođena upravo ovdje.

Ne zaboravite posjetiti i Muzej uja u Škripu.

U Muzeju uja prikazana je historija maslinarstva na ostrvu Braču kao i cjelokupni tradicionalni proces predrade maslinovog ulja koji se sastoji od toća sa orlom, presom sa starim športama, peči za grijanje vode te svi tradicionalni alati koji su se koristili za transport, proizvodnju i skladištenje maslinovog ulja.

U Škripu ne propustite fjeru 18. avgusta te Festival čakavske riči Štefe Pulišelić zadnji vikend u avgustu. Ovaj festival održava se od 2009. godine u spomen Škripljanina Stjepana Pulišelića, velikog hrvatskog sociologa i bračkog čakavskog pjesnika, autora 14 zbirki pjesama na čakavštini.

You must be logged in to post a comment.