office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Spomenik turistu

Skulptura predstavlja „galeba“ Juru i stranu turistkinju. Galebarenje, odnosno umijeće zavođenja je u Makarskoj bila jako popularna vještina. Spomenik turistu ili „U korak s vremenom“ djelo je varaždinskog kipara Nikole Šanjeka.

Spomenik je načinjen od bronce, visine oko 205 centimetara, podignut u čast svim turistima koji su posjetili Makarsku.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.