office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Veliki Neptunov hram

VELIKI HRAM nalazi se sjeverozapadno uz Trg Marafor. Ostaci (dio zida i temelja) antičkog hrama s početka 1. vi. za kojeg se smatra da je bio jedan od najvećih u Istri. Neptunov hram se nalazi u parku zapadno od Trga Marafor.

Sačuvani su samo fragmenti antičkog hrama posvećenog Bogu mora Neptunu.

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.