office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva Svetog Save Osvećenog

U neposrednoj blizini crkve Santa Marija in punta, takođe u jugozapadnom dijelu jezgra Starog grada, uz gradski bedem, u 12. vijeku podignuta je crkva Svetog Save Osvećenog (St. Sabba Abbas).

Veoma malih dimenzija, to je romanička jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom usmerenom prema istoku, bez zvonika. Dugo se nije moglo pouzdano govoriti o tačnom vremenu nastanka te crkve.

Tokom mletačke vladavine u njoj su se molili pripadnici obije konfesije – katoličke i pravoslavne, što svjedoči o pravoj vjerskoj toleranciji u minulim vremenima.

Kamena ploča sa zapisom, otkrivena poslije zemljotresa 1979. godine, svjedoči o 1141. godini, vremenu podizanja crkve.


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od Vaše lokacije do ”Crkve Sv. Save”, pogledajte na MAPI

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.