office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Koski Mehmed – pašina džamija

Nedaleko od starog mosta u Mostaru, na samoj obali Neretve nalazi se Koski Mehmed-pašina džamija. Sagrađena je početkom 17. vijeka u klasičnom osmanskom stilu. Iako je bila pod zaštitom UNESCO-a 1993. godine je tokom granatiranja ostala bez munare, a nisu pošteđeni ni njeno dvorište ni kupola. Nakon obnove džamija uspijeva očuvati stari duh i ostaje mjesto od posebnog historijskog značaja.

Sa autentičnom arhitekturom i lokacijom, nezaobilazna je turistička atrakcija, odakle turisti mogu uživati u prekrasnoj panorami grada.

Smještena u Starom gradu, na lijevoj obali Neretve, između rijeke, ulice Kujundžiluk, približno 150 m sjeverno od Starog mosta i 20 m južno od Male tepe.

Koski Mehmed-paša rođen je u Mostaru. Kod velikog vezira Lala Mehmed-paše Sokolovića (1604–1606) bio je roznamedžija (kronik), a zatim je postao vojni defterdar. Poslije povlačenja iz službe Koski Mehmed-paša je živio još pet godina i umro je 1611. Izgradnju džamije dovršio je njegov brat Mahmud.

Džamija spada u red jednoprostornih potkupolnih džamija s otvorenim trijemom, natkrivenim s tri kupolice i kamenom munarom, prislonjenom uz centralni kubus objekta.

“Graditeljska cjelina se sastoji iz objekta džamije, medrese, šadrvana, turbeta i džamijskog harema sa par nišana smještenih u kaldrmisanom dvorištu. Sa istočne i sjeverne strane kompleks je oivičen dućanima i pijacom, dok sa strane zapada i juga ima otvoren pogled na Neretvu i Stari most. Pristup kompleksu i džamiji je omogućen samo sa jedne – istočne strane”

Kroz prolaz zasvođen polukružnim svodom, iznad kojeg se ranije nalazio privatan stan, ulazi se u prostrano dvorište u čijem centralnom dijelu se nalazi šadrvan. Nasuprot džamiji nalazi se objekat medrese i turbe.

Od svih mostarskih džamija i mesdžida samo su tri presvođene kupolama, dok su sve ostale prekrivene viševodnim, drvenim krovnim konstrukcijama. Te tri džamije su Karađoz-begova, Nesuh-age Vučijakovića i Koski Mehmed-pašina.

Nad njenim vratima se čita natpis:

”Mehmed-paša je za božiju ljubav sagradio ovu džamiju da bude na ovom mjestu. Sveti duh reče joj hronostih: ”Hram božiji i boravište dobrih ljudi”

Adresa: Mala Tepa 16, Mostar 80807

You must be logged in to post a comment.