office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Tvrđava Bokar

Tvrđava Bokar je jedan od najlepših predstavnika drevne arhitekture Dubrovnika. Nalazi se na jugo-zapadnom dijelu gradskih zidina Starog grada i izgrađena je radi odbrane glavnog ulaza, Pile kapije. Njena izgradnja je otpočela još davne 1461. godine.

Zajedno sa Mirčetom predstavlja ključnu tačku odbrane Dubrovnika od napada sa mora. Istorijska je atrakcija koju obavezno posjetite i napravite fotografiju za uspomenu.

Leži dijelom na morskoj hridi odvojenoj od kopna, a njezino podnožje oplakuje more. U vrijeme svojega nastanka nazivala se Zvjezdan ili kula Brsalja po streljani koja se nalazila nedaleko od nje, preko gradskog jarka.

Uz tvrđavu Bokar nalazila se KULA KALARINJA, koja je ime dobila po grčkom nazivu lijepa luka za uvalu, zaklonište i privezište za manje brodice.

Sagrađena je u drugoj polovini 13. vijeka i bila četvrtasta poput svih drugih tadašnjih kula. Izgradnjom zapadnog predziđa i Bokara sredinom 15. vijeka gubi istaknutu ulogu u odbrani Grada.

U katastrofalnom potresu 1667. bila je izrazito oštećena. Poslije su popravljeni zidovi, ali kula nije obnovljena. U 19. vijeku prigrađeno joj je stubište kojim se prilazi tvrđavi Bokar.

You must be logged in to post a comment.