office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52
Ostaci nedvosmisleno govore: Nin je još od 9. vi. prije nove ere bio jako pomorsko i trgovačko središte te važna luka na istočnoj obali Jadrana. Utemeljilo ga je ilirsko pleme Liburni pod imenom Aenona koje je imalo važnu trgovačku ulogu. Antička luka staroga Nina jedan je od najvećih i po nalazima najbogatijih lučkih prostora iz […]
U samom središtu Nina, na položaju nekadašnjeg rimskog foruma, nalaze se ostaci monumentalnog rimskog hrama, najvećega na istočnoj obali Jadranskog mora. Oni datiraju iz druge polovice 1. vijeka poslije Krista, iz vremena vladavine cara Vespazijana (69. – 79. godine nove ere). Njegovo se ime nalazi na natpisu uklesanom na frizu s pročelja hrama. U tlocrtu […]
Historijska priča o Ninu priča je o blagostanju temeljenom na soli kao i na dugoj pomorskoj tradiciji te prepoznatljivim brodovima Condura Croatica. Ovi su brodovi pronađeni na ulazu u ninsku luku 1966. godine, a izvađeni 1974. godine da bi u Zadru započela njihova desalinizacija, konzervacija i restauracija. Plovili su krajem 11. i početkom 12. vijeka, […]