office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Hadzi – Kurtova džamija (Tabačica)

Sve sagrađane džamije u Mostaru nose nazive po svojim osnivačima osim Tabačice Ova džamija nalazi se na desnoj obali rijeke Neretve u Priječkoj čaršiji stotinjak metara zapadno od Starog Mosta. Džamija Tabačica spada među značajnije spomenike islamske arhitekture u Mostaru.

Džamija je sagrađena na prelazu iz XVI u XVII vijek po želji Hadži-Kurta, predstavnika jedne od najstarijih mostarskih familija.

Ova džamija je dobila ime po njenim korisnicima tabacima tj. kožarima. Uz Tabačicu džamiju nalazi se niz malih dućana pa je zbog svog položaja jedna od najposjećenijih džamija u Mostaru.

Dzamija je izgrađena na jednom kraku Radobolje zasvođenom s dva kamena svoda, pa je tako poznata i kao „džamija u kojoj se imam nalazi na suhu, a džemat u vodi“. Preko puta džamije i Tabhane je Ćejvan-ćehajin hamam.

Lokacija i ambijent u kojem je izgrađen zaslužni su za njegovu arhitektonsku specifičnost. Njegova osnova je pravougaonik dimenzija 12 x 9,5 m, a napravljen je od obrađenog kamena fiksiranog krečom. Unutra se nalazi jednostavni mihrab (koji u kršćanstvu odgovara oltaru) bez ukrasa i drveni minber.

Ispred džamije, pored tabhane, nalazi se hamam i niz malih prodavnica. Neke od ovih radnji izgrađene su u neposrednoj blizini džamije. To je bio razlog da Tabačica džamija bude najbolje posjećena džamija u Mostaru.

Priča kaže da se nekad davno preko 80 kožara molilo u džamiji, što ukazuje na veliko članstvo kožarskog esnafa u Mostaru.

Adresa: Rade Bitange

You must be logged in to post a comment.