office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52
Memorijalna kuća Ronalda Browna otvorena je povodom prve obljetnice tragične smrti ministra trgovine SAD-a Ronalda Browna i njegovih saradnika u mirovnoj misiji 1996. u blizini Dubrovnika. U njegovu čast otvorena je stalna izložba slika triju najistaknutijih dubrovačkih slikara druge polovine 20. vijeka – Antuna Masle, Iva Dulčića i Đura Pulitike. Memorijalna kuća Ronalda Browna nalazi […]
Dubrovačka stolna crkva Uznesenja Marijina je iz 18. vi. izgrađena u baroknom stilu na mjestu ranije romaničke Katedrale iz 12. vi. koja je stradala u velikom potresu 1667.g. Izgradnja romaničke Katedrale vezana je uz legendu o Richardu Lavljeg Srca, koji je prema legendi vraćajući se iz III križarskog rata stradao u nevremenu i spasio se […]
Muzej Dominikanaca se nalazi u klaustru samostana. Tu je moguće vidjeti najznačajnija djela dubrovačke slikarske škole 15. i 16.vijeka, platna Božidarevića, Hamzića i Dobričevića, zatim zavjetni nakit , relikvije, manuskripte, inkunabule, vrijedni dokumenti , bule raznih papa, ikonu Bogorodice s djetetom Bizamana i Ticianovu sliku sa sv. Vlahom, Marijom Magdalenom i angelom Rafaelom nedavno restauriranu. […]
Zakoračite u daleki 16. vijek i posjetite muzej kakav još niste vidjeli. Zanimljivom, modernom, audiovizualnom prezentacijom posjetitelj se upoznaje sa životom i djelom najvećeg hrvatskog renesansnog komediografa iz Dubrovnika, Marina Držića. Ulaznice : [wp-svg-icons icon=”tag” wrap=”i”]  Cijena ulaznica od 130 kn (oko 13 Eura) za individualce i 50 kn (oko 6,5 Eura) za učenike i […]
Najbolji romaničko-gotički klaustar prepun vrijednih umjetnina Prvi dokument o franjevcima u Dubrovniku datira iz 1235. godine i ukazuje na njihov samostan sv. Tome u predgrađu Pile koji je srušen prilikom navještaja rata sa srpskim kraljem Urošem II. Milutinom 1317. kad je vjerojatno sagrađen današnji unutar grada (uz vrata od Pila). Samostanu je nadograđena biblioteka u […]
U sklopu ovoga samostana od 1317. godine u kontinuitetu do današnjih dana djeluje ljekarna koja u Evropi po vremenu svog osnutka zauzima treće mjesto. Ukoliko je mjeriti isključivo po neprekinutom radu, možda je i najstarija na starom kontinentu. Iako je u početku svog nastanka služila samo za potrebe samostana, kako su se potrebe grada širile, […]
Počeci prirodoslovne muzejske djelatnosti u Dubrovniku sežu u 1872. godinu kada je osnovan Dubrovački Domorodni muzej (Museo Patrio). Uz zbirku Trgovačko-obrtničke komore, temelj je činila privatna prirodoslovna zbirka ljekarnika i brodovlasnika Antuna Dropca. U Prirodoslovnom muzej Dubrovnik izložen je dio predmeta iz fundusa Muzeja koji se odnosi na same početke uspostavljanja Muzeja s kraja 19.vi., […]
U prizemlju tvrđave Revelin otvorene su dvije izložbe: Na izložbi „Ranosrednjovjekovna skulptura Arheološkog muzeja u Dubrovniku“ predstavljeni su najreprezentativniji dijelovi kamenog crkvenog namještaja – oltarnih ograda, propovjedaonica, ciborija, kora i kamene arhitektonske plastike – stupova, kapitela, portala, prozora i imposta, predromaničkog i ranoromaničkog sloga. Djela su izuzetno kvalitetne klesarske škole i njezinih vrsnih majstora klesara, […]
War Photo Limited je izložbeni centar ratnih fotografija koji odgovara na potrebu za izlaganjem, dokumentiranjem, prezentacijom, prikupljanjem i očuvanjem svjetske fotografije ratova i sukoba. Izložbe su djela svjetski poznatih fotoreportera koji rizikuju svoje živote na dnevnoj bazi kako bi pokazali fotografije očima širom svijeta. Namjera War Photo Limited je predstaviti javnosti stvarnost rata, izložiti mit […]
U muzej se ulazi iz ulice Celestina Medovića. Izložena je zbirka slika od 16. do 19. vijeka, crkveno posuđe i pokaznice te procesijski križ iz 14. vijeka. Tu su dva tkalačka stana iz 18. vijeka, čipke i vezovi. Predmeti su pretežito zavjetni darovi ili su izrađeni u samostanu. Adresa : [wp-svg-icons icon=”home” wrap=”i”]  Od Sigurate […]