office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52
Umjetnička zbirka broji preko 400 djela (slika, grafika, crteža, skulptura i fotografija), koja su smještena od 2011. godine u prizemlju reprezentativne renesansno-barokne palate Pima, na Pjaci od brašna u Starom gradu u Kotoru. Nakon zemljotresa koji je zadesio Crnu Goru 1979. godine, pokrenuta je akcija prikupljanja umjetničkih djela sa čitavog prostora bivše Jugoslavije, preko tadašnjeg […]
Predmeti kamene plastike Lapidarijuma u Kotoru čine jednu jedinstvenu grupu spomenika naše prošlosti, sigurno najbogatiju u Crnoj Gori i jednu od najznačajnijih na jugoistočnoj obali Jadrana. Sadašnji Lapidarijum nalazi se u romano-gotičkoj crkvi sv. Mihaila na Pjaci od kina u Starom gradu u Kotoru. Značajna i izuzetno bogata zbirka kamenih predmeta kotorskog Lapidarijuma počela je da se prikuplja još […]
Svojim vrhunskim položajem uz zaštićeni Bokokotorski zaljev, ne čudi da priča Kotora uključuje dugu povijest uključivanja u pomorski život. Pomorski muzej (Museum Maritimum) Crne Gore u Kotoru nastao je postepenim razvitkom prvobitne zbirke Bratovštine “Bokeljska mornarica”, utemeljene oko 1880. godine, koja je od 1900. godine otvorena za javnost, a 1938. godine preuređena i otvorena na […]
Ideja da se osnuje muzej koji ce biti posvijećen mački, rodila se nakon donacije grofice Franćeske di Montreale Mantica koja se sastojala od znatne kolekcije slika koje su sakupljene tokom velikog vremenskog perioda. Ovaj materijal, objedinjen u zbirkama Internacionalnog centra za usvajanje mačaka “Badoer” u Veneciji postao je naročito brojan i interesantan, a u posljednjih […]