office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Stari grad

Jedna od najpoznatijih crnogorskih znamenitosti je Bokokotorski zaljev, dužine više od 20 kilometara. Riječ je o najvećem jadranskom zaljevu između Crne Gore i Hrvatske i često se naziva najjužnijim europskim fjordom.

No, prema najnovijim istraživanjima zaljev je zapravo ulaz koji je nastao djelomičnim potapanjem riječne doline.

Stari grad u Kotoru je poput manje verzije Dubrovnika, skriven u zabačenom kutku Bokokotorskog zaljeva, u sjeni vapnenačkih litica Lovćena. Osnovan je prije vremena Homera, a duh starine i danas je snažno prisutan.

Stari grad Kotor svakako je jedna od najvećih turističkih atrakcija u Crnoj Gori. Čitav grad unutar zidina ispresecan je uskim uličicama i trgovima na kojima se nalaze čuvene građevine.

Gradske zidine u potpunosti okružuju usko, trouglasto područje starog grada, uključujući i brdo Sveti Ivan (260 m). Zidine su duge oko 5 km, a njihova gradnja započeta je za vrijeme dominacije Vizantije, u periodu od 9. do 11. vijeka. Dograđivane su u 14. i 15. vijeku, a u 18. vijeku su dodatno fortifikovane i proširene, i danas su debele od 3 do 15 metara, i visoke do 20 m.

Najbolji način da doživite stari grad je da se izgubite u njegovim uskim kamenim ulicama. Započnite svoju avanturu na Morskim vratima, nedaleko od uvale, koja je bila glavni ulaz od 1555. Ovdje ćete vidjeti većinu glavnih znamenitosti, uključujući Trg oružja, Trg brašna, Pomorski muzej i kvadratno kućište crkve sv. Luke i sv. Nikole.

Sve ove znamenitosti tek su neki od razloga zašto je Kotor toliko privlačan svjetskim putoholičarima.

Kotorski Stari grad je divno mjesto za besciljno lutanje: njegova mala veličina znači da je u osnovi nemoguće izgubiti se. No, svaki okret oko ugla otkriva nešto lijepo i zanimljivo, pa čak i nakon punog tjedna lutanja uličicama, uvijek će se pronaći poneki novi detalj koji će vas oduševiti.

U stari grad se može ući kroz 3 kapije:

  • Morska vrata (glavna kapija) današnji oblik dobila su u 16. vijeku, za vrijeme mletačkog providura Bernarda Renijera, kada je more dopiralo sve do ulaza. Građena su u renesansno-baroknom stilu, i okružena su masivnim kamenim blokovima, od kojih su sastavljeni i okolni kameni stubovi. Vrata od Mora predstavljaju glavni ulaz u grad, koja se nalaze na zapadnoj strani. Kroz vrata od Mora ulazi se na Trg od oružja.
  • Sjeverna vrata su znatno manja od Morskih, i sagrađena su 1450, sa lančanim mostom preko rijeke Škudre.
  • Južna vrata (Vrata od Gurdića) nisu imala samo jednu kapiju kao Morska i Sjeverna, već čitav sistem od tri pojasa kapija iz različitih perioda gradnje.

Preporučujemo za posjetiti u Starom gradu :

Trg od oružja je glavni i najveći gradski trg i jedan od omiljenih turističkih lokacija. Ime je dobio u mletačko doba kada se na njemu popravljalo i skladištilo oružje. Na Trgu se nalazi Toranj za sat, Providurova (Kneževa) palata, zgrada Arsenala, Napoleonovo pozorište, Kula gradske straže, Vrata od mora.

Toranj za sat zauzima centralno mjesto na Trgu od oružja, i nalazi se naspram glavnih gradskih vrata. Sagrađen je u 17. vijeku, a ispod Tornja od sata nalazi se Stub srama, gdje su osuđenici bili javno kažnjavani.

Palata Beskuća nastala je sredinom 18. vijeka i pripadala je nekada siromašnoj porodici Beskuća koja je uspjela da se izdigne i dobije plemstvo. Porodična legenda kaže da je konte Jozo Beskuća namjeravao da u svom posjedu ima sto kuća, pa da nakon toga promijeni prezime u Stokuća, ali mu to nije pošlo za rukom. Palata je jednostavne forme bez mnogo dekorativnih elemenata.

Palata Bizanti jednom je fasadom okrenuta ka Trgu od oružja, a drugom prema ulici koja vodi ka Trgu od brašna. Sagrađena je u 14. vijeku, a nakon zemljotresa 1667. joj je dodato sjeverno krilo. Na južnom krilu stoji grb sa inicijalima vlasnika Nikole Bizantija.

Trg od brašna dobio je ime po magacinima za brašno koji su se tu nekad nalazili, a na njemu se danas nalaze palate plemićkih porodica Pima i Buća.

Trg Svetog Tripuna – Na ovom trgu nalaze se zgrade najvažnijih institucija: zgrada Opštine, Biskupija, Istorijski arhiv, Zavod za zaštitu spomenika kulture, i katedrala Sv. Tripuna.

Katedrala Svetog Tripuna – romanička crkva, nastala je 1166. godine na mjestu na kojem se nalazila manja crkva iz 9. vijeka. Nekoliko puta je renovirana nakon zemljotresa 1667.

Palata Drago građena je u 14. i 15. vijeku, u gotskom stilu. Danas je u palati Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture.

Biskupija je najstarija institucija u Kotoru, i nalazi se neposredno uz katedralu Svetog Tipuna, a pripadala je porodici Drago.

Česma Karampana potiče iz 17. vijeka, i nekada je bila jedini izvor slatke vode u gradu.

Ostale crkve – Crkva Sv. Luke (1195), Crkva Svetog Nikole (1909), Crkva Blažene Ozane (1221), Crkva Svete Klare (18. vek), Crkva Svetog Mihaila (15. vijek)

Zgrada Arsenala nalazi se u sjeveroistočnom uglu Trga od oružja, koji je po njemu i dobio ime.

Zgrada Napoleonovog pozorišta sagrađena je u 18. vijeku, a francuske okupacione vlasti su zgradu preuredile 1810. i pretvorile je u stalno pozorište.


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od Vaše lokacije do ”Starog grada”, pogledajte na mapi

You must be logged in to post a comment.